Ripaläger genom tiderna

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jag minns mitt första Ripaläger i slutet av 60-talet.
Då röjdes en plats på höger sida när man kom in på fältet som ligger mitt mot nuvarande fält och där det nu går hästar.
Vatten fick man hämta i dunkar och det var tält som gällde. En grävd grop i marken och en slana mellan två träd att sitta på som latrin.
Året därpå flyttade vi över till andra sidan fältet och började bygga en stuga, men sanitetshanteringen var densamma. Om man skulle ladda så gick man till en röd lada långt ner förbi fältet. Jag har för mig att det fanna vatten att hämta där med.

/Patrik

Har du bilder eller minnen så lägg upp dom här. Har du inte rättighet så be någon i styrelsen att lägga upp dig som redaktör.
Jag kollar lite i gamla nummer av modellflygnytt och försöker lägga upp lite artiklar därifrån för att friska upp minnet på några som varit med.

 

Modellflygnytt 1977-2 sidan 22

ripa-mfn-1977-2-sid22

 

Modellflygnytt 1978-6 sidan 4 om 15-årsjubileum mm.

ripa-mfn-1978-6-sid4

 

Modellflygnytt 1979-6 sid 8-9

ripa-mfn-1979-6-sid8-9

 

 

Modellflygnytt 1980-1 sidan 14

 

ripa-mfn-1980-1-sid14

 

 

Modellflygnytt 1982-2 sidorna 8-9

 

ripa-mfn-1982-2-sid8-9

 

 

Modellflygnytt 1986 nummer 1 sidan 24


ripa mfn-1986-1-sid24

 

 

Modellflygnytt 1986-2

 

ripalager mfn 1986-2

 

  

Modellflygnytt 1988-2

 

ripalager mfn 1988-2

 

 

Modellflygnytt 1988-5

 

ripalager mfn 1988-5

 

 

Modellflygnytt 1989-1

 

ripalager mfn 1989-1