104495329 10158385613863252 2832143490878821203 o kopia 3 EBBE vill 3 60
 
 
Glädjen och gemenskapen i modellflyghobbyn´s utövande betyder mest.
I Ripa Modellflygklubb finns plats och utrymme för alla åldrar och intressen.
 ******************************************** 
Efter ett mer än årslångt uppehåll har klubben åter öppnat upp för
Flyg-Korv o Trivselkvällar, varje onsdag från kl.17:00
Modellflyg är en fantastik hobby, ofta för hela familjen, speciellt som intresset från en tekniskt intresserad förälder kan smitta, och överföras till familjens barn, vilket ofta ger dem ett livslångt , och gemensamt intresse för modellflyghobbyn.                            
 
Välkomna till Ripa för att hälsa på, bli inspirerade och få svar på alla frågor.
 
För att stilla nyfikenheten på hobbyn finns klubbens flygsimulator och skolflygplan med dubbelkommando på plats. 
För att stilla hungern finns  Korv och fika att köpa till mycket humana priser.
VÄLKOMNA TILL RIPA!  
********************************************
 
Ripa Modellflygklubb har beslutat att genomföra årets Ripaläger med hänsyn och beaktan till den pandemi som fortfarande råder. 
 
********************************************

FLYG PÅ RIPA MODELLFLYGFÄLT

Klubbens målsättning är, att på ett enkelt, lättsamt och kamratligt sätt utveckla vår hobby och klubbverksamhet. Klubben har ca 100 medlemmar, modellflygfältet ägs av klubben och omfattar 72 000 kvm.
 
 
Modellflygfältet är beläget inom Luftfartsverkets kontrollzon för Kristianstad-Österlen Flygplats, från vilken klubben tilldelats ett godkänt flygområde inom ”sektor Ripa” med max 300 meters flyghöjd. Ansvarig flygledare på flygplatsen kontaktas alltid när flygverksamhet startas och avslutas för dagen. För mer information se ”Notam ESMK” länken här på hemsidan.
 
I samband med de nya reglernas införande monterades en vägbom in till fältet, detta för att säkerställa att alla användare av modellflygfältet är ”utbildade” och väl förtrogna med klubbens fält och flygregler.
 
Vill du bli medlem och få tillgång till Ripa Modellflygfält kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Under perioden april - september träffas vi på modellflygfältet under temat Flyg-Korv och Trivselkväll, varje onsdag från kl 17.00 tills det skymmer. Då finns också klubbens skolflygplan med dubbelkommando på plats för dig som vill prova ”Spaka själv” innan du köper egen utrustning.
 
Onsdagskvällar från oktober - mars flyger vi inomhus i Degeberga idrottshall.
 
Välkommen till oss, så berättar vi mer.

ripa sida 1

Den här bilden visar vårt fantastiska flygutrymme och camping. Vi ses på fältet!

RIPA MODELLFLYGFÄLT FILM FRÅN LUFTEN  RIPALÄGER 2019

* RIPA MODELLFLYGKLUBB - ALLTID PÅ VÄG UPPÅT *

********************************************

Transportstyrelsens  NYA REGLER  för modellflyg och drönare från den 1 febr.
Det finns efter reglernas införande, uppenbara fördelar med att utöva flygning med radiostyrda drönare och modellflygplan på godkända modellflygfält, speciellt för ungdomar under 18 år.
Vid flygning på klubbens modellflygfält, gäller Klubbens regler, ansvariga piloter (operatörer) skall registrera sig hos Transportstyrelsen som operatör.
Modeller med vikt över 250 gr skall förses med ett skriftligt ID nummer. 

 

Frågor på vägen?
Kontakta klubben via kontaktlänken