Ripa MFK Augusti 2021

Lite bilder ifrån IMAC tävlingen 7 Aug. Bilderna Inskickade av Staffan Abrahamsson.
 G5A1494 G5A1502 G5A1508 G5A1509 G5A1510 G5A1512 G5A1516 G5A1518 G5A1519 G5A1521 G5A1525 G5A1530 G5A1536 G5A1562 G5A1565
 G5A1573 G5A1585 G5A1588 G5A1594 G5A1596 G5A1598 G5A1608 G5A1609 G5A1613 G5A1617 G5A1639 G5A1641 G5A1648 MG 4209 MG 4211
  MG 4217 MG 4218 MG 4220 MG 4222 MG 4223
Tack Staffan för alla bilderna från IMAC Tävlingen.