Öppetider Tornet Everöd (ESMK)

  • ESAA/QSTAH/IV/BO/A/000/999/5555N01405E005AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0715-1430, SAT-SUN CLSDFROM: 30 Nov 2020 00:00 GMT (01:00 CET) TO: 06 Dec 2020 23:59 GMT (07 Dec 00:59 CET)

  • ESAA/QSTAH/IV/BO/A/000/999/5555N01405E005AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0715-1430, SAT-SUN CLSDFROM: 23 Nov 2020 00:00 GMT (01:00 CET) TO: 29 Nov 2020 23:59 GMT (30 Nov 00:59 CET)

Tänk på att tornets öppettid visas i GMT vilket innebär att på normaltid ska man lägga till 1 timme medans man på sommartid ska lägga till 2 timmar.

Det finns två olika scenario att ta hänsyn till på Ripafältet.

 

Tänk på att endast godkända medlemmar som tagit del av denna information på en av genomgångarna äger rätt till att öppna upp SEKTOR RIPA. Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Scenario ett:
När kontrollzonen är öppen, (flygledartornet bemannat) skall den som önskar flyga, ringa till flygledartornet på ESMK för att be om lov att låna sektor Ripa upp till flyghöjd 300 meter, denna person blir då ansvarig depåvärd.
 
Den depåvärd som ringt till Everöd skall därefter ha passning på sin telefon, för att kunna svara om flygledningen behöver ringa tillbaka, efter att ha avslutat dagens flygning skall den som ”öppnat” luftrummet ringa tillbaka från samma mobiltelefonnummer och meddela att modellflygverksamheten avslutas. Finns det då fler piloter kvar på fältet, är det depåvärd nr 1 som måste säkerställa att en ny depåvärd tar över ansvaret, den nya depåvärden måste då göra samma process före och efter avslutat flygning, och blir under denna tid ansvarig depåvärd. Något som gäller under den del av dagen som kontrollzonen är öppen.
 
Scenario två:
Inträffar om kontrollzonen är stängd, då finns det ett upprättat krav på att det finns en flygradiomottagare aktiverad, vilken skall kunna avlyssnas på fältets depåområde/pilotruta.
 
Den pilot som kommer först till fältet skall ringa upp Flygledartornet för att förvissa sig om att kontrollzonen är stängd, vilket bekräftas av att ingen svarar, eventuellt hörs en telefonsvarare gå in när tornet är stängt. Öppnar Tornet upp under dagen, går meddelandet ”Kristianstadtornet öppnar Kristianstadtornet öppnar” ut i högtalaren, pågår flygning på Ripa då, skall en ansvarig depåvärd ringa Tornet och få klartecken på att modellflygverksamhet kan fortsätta, och på samma sätt som i scenario ett ringa åter när verksamheten upphört för dagen.
 
En situation kan uppstå då flygledningen oplanerat behöver använda kontrollzonen, de gör då ett anrop:
” Kristianstadtornet öppnar, Kristianstadtornet öppnar” modellflygverksamheten skall avbrytas och modeller skall vara på marken inom 5 minuter, den ansvarige depåvärden ringer upp Flygledartornet för vidare besked om tillstånd för fortsatt modellflygverksamhet, det åligger den person som ringt till Tornet att ringa tillbaka från samma nummer när verksamheten upphör.
 
Loggboken:
Innehåller två nya kolumner från den 1/7, båda med rubrik Kontrollzon, den/de depåvärd/ar som varit i kontakt med Tornet för att öppna och stänga sektor Ripa, skall markera detta med ett x i dessa båda rutor. Har kontrollzonen stängts innan man som inloggad pilot åker hem, markeras detta genom ett snedstreck i loggboken.
 
Pilot som bryter mot dessa regler kommer att nekas fortsatt flygande på Ripa Modellflygfält.
 
Tänk på att Klubbens flygradio alltid skall vara påslagen vid verksamhet på fältet.
 
Telefonnummer Tornet ESMK 044-238858
 
Nya gemensamma och övergripande säkerhetsregler för RCFF och SMFF finns uppsatta på anslagstavlan i depån, likaså klubbens lokala fältregler.